Įžeminimo įrengimas

Įžeminimas – saugių namų garantas

Įžeminimas – viena iš svarbiausių papildomų apsaugos priemonių, būtinų visuose namuose, butuose bei kitos paskirties pastatuose. Jis saugo nuo pavojingo elektros srovės poveikio, esant netvarkingai elektros instaliacijai arba pažeistai laido izoliacijai. Pagal elektros įrenginių aptarnavimo taisykles turi būti numatytas apsauginis įžeminimas.

Turbūt kiekvienas iš mūsų esame patyrę minimalų ir gyvybei nepavojingą elektros nutekėjimą savo kūnu. Todėl labai gerai žinome, kad neatsargus elgesys su elektrą naudojančiais prietaisais ir nesilaikymas elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, gali turėti nemalonias pasekmes žmonių gyvybei bei turtui.

MB „Lukstata“ teikia įžeminimo įrengimo paslaugas visuose objektuose – privačiuose būstuose ir komercinėse patalpose. Mūsų atestuoti ir patirtį turintys specialistai pasirūpins kokybišku darbų atlikimu ir apsaugos Jūsų turtą bei sveikatą nuo pavojingo elektros nuotėkio.

Kas yra įžeminimas

Įžeminimu vadiname bet kurios elektros įrenginio dalies sujungimą su įžeminimo įrenginiu. Įžeminimo įrenginys – žemiklių ir įžeminimo laidininkų visuma. Liaudiškai tariant, įžeminimas yra elektros srovės nutekinimas į žemę.

Žemikliais vadiname metalinius laidininkus arba laidininkų grupę, kurie turi betarpišką susilietimą su žeme. Įžeminimo laidininkai – tie, kurie sujungia elektros įrenginį bei įžeminamas dalis su įžemikliais. Įrengiant įžeminimą būtina žinoti didžiausias leistinas varžas. Įžeminimo įrenginio varža turi atitikti STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ VIII sk. 36.1 p. reikalavimus ir turi būti ne didesnė kaip 10 Ω.

Neapsigaukite – nors elektros įrenginių įrengimo bendrosiose taisyklėse nurodyta, jog natūralieji įžemintuvai yra: „vandentiekio ir kiti metaliniai vamzdynai, nutiesti žemėje, (…) reikiamą sąlytį su žeme turinčios metalinės ir gelžbetoninės statinių konstrukcijos (…).“ To tikrai nepakanka, kad būtų saugi elektros instaliacija.

Kokybiškas įžeminimas turi būti pritaikytas pagal naudojamų elektros įrenginių kiekį bei galingumą. Apsauga, tinkanti butui ar nuosavam namui, tikrai bus per maža komercinės paskirties patalpoms, kuriose naudojami, pavyzdžiui, gamybiniai įrenginiai. Žinoma, jeigu gyvenamajam būstui priklausančiame ūkiniame pastate įsirengsite gamybos stakles, taip pat bus reikalingos atitinkamos saugumo priemonės.

Trumpai tariant, įžeminimas yra privalomas visose patalpose ir jį įrengti turėtų tam tikrą kvalifikaciją turintys asmenys. MB „Lukstata“ specialistai akcentuoja, jog atlikti elektros darbus net ir laikantis saugumo taisyklių, jei neturite reikiamos atestacijos, gali būti pavojinga.

Įžeminimo įrengimas butuose, gyvenamuose ir komerciniuose pastatuose

Senos statybos butuose įžeminimas dažnai būna nepakankamas ir įrengtas net ne visuose kištukiniuose lizduose, todėl buitiniai įrenginiai gali švelniai „krėsti“. Todėl būkite atsargūs pradėdami naudotis naujais elektrą naudojančiais prietaisais. Jeigu nujaučiate, kad nėra kokybiško įžeminimo, verčiau patys darbų nesiimkite, mėgindami savarankiškai įnulinti (įnulinimas – tai apsauginis įžeminimas per nulinį elektros tinklo laidą). MB „Ampleksa” specialistai visuomet pasirengę Jums pagelbėti ir kokybiškai atlikti įžeminimo darbus, kad galėtumėte naudotis visomis šiuolaikinėmis technologijomis.

Naujos statybos namuose įžeminimo darbus atliekame kartu su elektros instaliacija, pagal projektą bei individualius poreikius. Taip pat teikiame periodinės įžeminimo įrenginio patikros bei įžeminimo varžų matavimo paslaugas.

Komercinės paskirties patalpose rengiame įžeminimą ir atliekame periodinę priežiūrą, pagal visus Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių (EĮĮBT) reikalavimus. Taip pat įžeminame elektrotechnikos įrenginius, kuriems privalomi specialūs saugumo reikalavimai, nurodyti eksploatavimo instrukcijose.